Brüsseli päevik

„Yana Toomi Brüsseli päevik”: milleks Ameerika ettevõte Palantir end Euroopa turule pressib?

Alanud on koroonapiirangute teine aasta Euroopas – ja Euroopa Liit on segaduses.Haigete arv kasvab. Vaktsiine on vähe. Kõik ei soovi end vaktsineerida...


„Yana Toomi Brüsseli päevik”: Läti, vene koolid ja Euroopa inimõiguste kohus

Nagu tavaliselt, kerkib aprillis esile meie igavene teema – lasteaedade ja koolide eestikeelseks muutmine. Kultuuriministerium tellib regulaarselt mõn...


„Yana Toomi Brüsseli päevik”: kuidas teha nii, et Euroopa Liidus hakataks tegelikkuses inimõigusi austama?

Möödunud neljapäeval korraldasime kolleeg Pascal Durand’iga fraktsioonist Renew Europe seminari – loomulikult internetis – kus eksperdid analüüsisid t...


„Yana Toomi Brüsseli päevik”: „rohelised passid“ ja „võõrased“ vaktsiinid

NB! Euroopa Komisjoni projekti kohaselt võib vaktsiinid, mida Euroopa Ravimiamet pole heaks kiitnud, lisada "rohelistesse passidesse", kuid ainult sii...


„Yana Toomi Brüsseli päevik”: Eesti ja teised EL-I Liikuvuse paketi vastu

Vana Euroopa surus läbi selle, mis oli talle kasulik, aga Ida-Euroopa võiduvõimalus on suur.Möödunud aasta augustis jõustus Liikuvuse pakett, mis on...


„Yana Toomi Brüsseli päevik”: presidendi kõned ja euroopalikud väärtused

Juba mitmendat korda meenutan Eesti Vabariigi aastapäeval presidendi kõnet kuulates euroopalike väärtusi. Ja mitte sellepärast, et president neist rää...


„Yana Toomi Brüsseli päevik”: Eesti jälle laskis käest võimaluse suhteid Venemaaga mitte rikkuda

Järjekordne Müncheni julgeolekukonverents toimus möödunud reedel videosillana. Kolme päeva asemel kestis see kolm tundi. Peamiseks tulemuseks kujune...


„Yana Toomi Brüsseli päevik”: kas meil ei õnnestu eriolukorda vältida?

Belgias oli väike pidupäev – sõbrapäeva eel avati juuksurid. Kõik muu on aga endiselt range: baarid ja restoranid on suletud, sugulastel ega sõprade...