Jana Toom

Euroopa Parlamendi liige

Yana Toom teeb ettepaneku allkirjastada petitsioon Vene Föderatsiooni kodanike viisakeelu ja sissesõidukeelu kohta

Seoses sellega, et Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi (Keskerakond / Renew Europe) büroosse pöörduvad paljud inimesed, kes seisavad silmitsi viisak...

Euroopa päev

Kas EL on täitnud Ukrainale antud lubaduse seoses laskemoona tarnimisega?73 aastat tagasi ja praegu. Sel päeval 1950. aastal tegi Prantsuse välisminis...

Meie sõjatööstuskompleks

EL investeerib relvatootmisse ja kaitseb populaarseid kaubamärke.Euroopa sõjatööstuskompleks. Euroopa Komisjoni ühisturu volinik Thierry Breton avalik...

Definitsioonide harmoniseerimine

Kas EL suudab muuta korruptsioonivastase võitluse tõhusamaks?Korruptsiooni määratlemine. Euroopa Komisjon esitab sel nädalal seaduseelnõu, mille eesmä...

Yana Toom: Euroopa Liit on lõpuks valmis reaalselt vastu seisma koduvägivallale

Teisipäeval, 25. aprillil võttis kaks Euroopa Parlamendi komisjoni – naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon (FEMM) ning kodanikuvabaduste...

Uued riigivõla reeglid

Milles lepib EL seoses riigivõlaga kokku? Kas Ukraina suudab jätkata teravilja müümist EL-ile ilma tollimaksudeta?Uued eelarvereeglid. Euroopa Komisjo...

Oh seda juhatust! Oh seda esimeest!

Ajaleht Stolitsa palus Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti bürool kommenteerida toimetusse saabunud kirja, mis puudutab korteriühistu (KÜ) juht...

Yana Toom: vaeste nülgimine on kindlaim tee, et vaesus tabaks ka sind

Lõpuks ometi on Eestis alanud arutelu maksude üle. Parem oleks muidugi, kui see oleks alanud enne valimisi – aga hea, et vähemalt nüüdki. Veelgi parem...

Mis saab Soodla veehoidlast? Vastus Yana Toomi arupärimisele

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom pöördus kaitseminister Hanno Pevkuri poole arupärimisega seoses Harjumaa Anija valla Raudoja küla elaniku kirjaga, ...

Ukraina Macronile

Mis toimub laskemoona tarnimisega Euroopast Ukrainasse?Kuleba sekkumine. Läbirääkimised Ukrainale laskemoona tarnimise üle veel käivad ja mõne teate k...