Yana Toomi Eesti büroo

Meie päringud

Välisministeerium vastas, kuidas analüüsitakse venemaalastest viisataotlejate ohtu Eestile

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom saatis välisminister Urmas Reinsalule arupärimise sooviga teada, kuidas analüüsitakse venemaalastest viisataotlejat...


Õiguskantsler: Eestist väljaspool viibivate välismaalaste suhtes on riigil avar kaalutlusruum

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom soovis õiguskantsler Ülle Madise seisukohta: “Kuivõrd valitsuse sanktsioon Eestis kinnisvara omavate venemaalste su...


Viisa väljastamine humaansetel kaalutlustel – mis asi see on?

Alates 19. septembrist kehtestasid Balti riigid ja Poola Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirangu. On teatatud, et Vene kodanike si...


Mis alusel saab VF kodanikule tähtajalist elamisluba pikendada ja muud sellised küsimused

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom saatis arupärimise Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile. Vastuse allkirjastas 25. augustil pe...


Eestist välja saadetud „ohtlikud“ on valdavalt Venemaa kodanikud

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom edastas 24. mail Politsei- ja Piirivalveametile teabenõude, milles palus infot inimeste kohta, kelle riigis viibimi...


Andmekaitse Inspektsioon ei tea, KaPo lähtub “eriregulatsioonist”

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom saatis 14. detsembril 2021 arupärimise Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorile Pille Lehisele. Tänaseks on vastus ...


Kes koostas vene koolide eestikeelsele õppetööle üleviimise kava

Haridus- ja Teadusministeerium esitles arengukava, mille kohaselt peab aastaks 2035 toimuma riigi ning omavalitsuste rahastatavates koolides ja lastea...


Yana Toom: kuidas on korraldatud Eestis välismaiste arstide tunnustamise protsess?

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom saatis arupärimise Terviseameti peadirektori asetäitjale peadirektori ülesannetes Mari-Anne Härmale: “Minu poo...