Teise emakeelega lapse kodukeele arengu eest vastutab eelkõige perekond

27/05/2024

Nagu teada, alates selle aasta 1. septembrist läheb kogu õppetegevus vene koolieelsetes lasteasutustes üle eesti keelele. Euroopa Parlamendi liige Jana Toom saatis haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele arupärimise, et teada saada, millises mahus ja vormis hakatakse lastele õpetama nende emakeelt.

Jana Toom palus veel informatsiooni selle kohta, milline määrus reglementeerib vene keele õpet endistes vene lasteaedades ning millest lähtuti just selliste määrade kehtestamisel ja keda kaasati ekspertidena. 

“Eestikeelses lasteaias omandab vene kodukeelega laps eesti keelt kui teist keelt,” vastas minister. “Vene keele kui lapse emakeele õpet eestikeelses lasteaias ei rakendata. See on nii ka kehtivas koolieelses lasteasutuse riiklikus õppekavas. Riikliku õppekava kohaselt ei vastuta mitte rühmaõpetajad teise emakeelega lapse kodukeele arengu eest, vaid eelkõige perekond. Küll peab lasteaed toetama erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel.

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava 01.09.2024 jõustuvad muudatused valmistasid ette Haridus- ja Teadusministeeriumi alushariduse valdkonna juht, alushariduse valdkonna peaekspert ning õigusloome valdkonna õigusnõunik.”