Euroopa maksab kinni ka venekeelsete ajakirjanike praktika välismaal

12/01/2018

Euroopa Liit maksab kinni välismaa praktika ajakirjanikele, kes töötavad liikmesriikide meedias vähemusrahvuste, k.a vene keeles. Praktika toimub Euroopa parimate ajalehtede, telekanalite ja raadiojaamade toimetustes. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi (Keskerakond) algatusel on 2018. aasta Eli eelarves selleks eraldatud pool miljonit eurot.

"Eurosaadikud saavad esitada Euroopa üldeelarvesse muudatused, et tagada nende poolt väljatöötatud projektidele vahendite eraldamine. Ettevalmistusetapil on oluline saada kõrge hinnang Euroopa Komisjonilt, mis seejärel hakkabki tegelema projektide rakendamisega. Samuti on vajalik veenda enamus profiilkomisjoni kolleege algatuse vajalikkuses ja õigeaegsuses. Saadikud esitavad sadu muudatusettepanekuid, millest enamik on lõplikul hääletusel tagasi lükatud. Mul on hea meel, et lõpuks kõik õnnestus ning minu ettepanek ajakirjanike toetamise kohta võeti vastu," ütles Toom.

Projekti idee sündis Yana Toomi poolt  2014. aasta novembris korraldatud seminaril, kus osalesid  juhtiva Eesti venekeelse meedia esindajad, ning projekti raames saavad ajakirjanikud võimaluse läbida välisriikides kuni neljakuuse praktika, kusjuures nende sõidu- ja majutuskulud kaetakse Euroopa Liidu eelarvest.  Ainus tingimus osalejatele on järgida Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni poolt vastu võetud deklaratsiooni ajakirjanike käitumispõhimõtete kohta.

 "Paljusid inimesi Euroopa Liidus haaras kaasa võitlus propaganda vastu, samas  lähevad nad ise propagandistide ja agitaatorite primitiivsele keelele üle; tundub, et paljud inimesed hakkasid unustama, et Euroopa ajakirjanduse kõrge maine arenes välja tänu kõrgetele kutsestandarditele. Selle projekti raames saavad ka venekeelsed ajakirjanikud Eestist väärtuslikke teadmisi ja tõstavad oma kvalifikatsiooni, töötades juhtivate Euroopa meediaväljaannete toimetustes. Euroopa Komisjonis kinnitati meile, et ettevalmistus projekti rakendamiseks peaks algama juba märtsis," märkis Toom.

Vastavalt tavapraktikale pärast pilootprojekti Euroopa Komisjon hindab selle edukust ja positiivse tulemuse korral see praktika muutub normiks. Just nii, "piloodist", algas näiteks üleeuroopaline üliõpilaste vahetusprogramm Erasmus.