Yana Toom teeb ettepaneku allkirjastada petitsioon Vene Föderatsiooni kodanike viisakeelu ja sissesõidukeelu kohta

10/05/2023

Seoses sellega, et Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi (Keskerakond / Renew Europe) büroosse pöörduvad paljud inimesed, kes seisavad silmitsi viisakeelu ning sugulaste ja sõprade Eestisse sissesõidukeelu probleemiga, eurosaadik koostas petitsiooni Vene Föderatsiooni kodanike sissesõidukeelu kohta.

Petitsiooni eesmärk on paluda Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni uurida Eesti võimude praktikat ning sekkuda situatsiooni. Petitsioon puudutab kahte keeldu:

sissesõidukeeldu: üldjuhul ei käsitle Eesti võimud iga konkreetset juhtumit ning peavad kõiki Venemaa kodanikke, sealhulgas lapsi ja vanureid, julgeolekuohuks üksnes nende inimeste kodakondsuse ja elukohariigi tõttu;

viisakeeldu: Eesti ei väljasta Venemaa kodanikele Schengeni C- ja D-viisasid (välja arvatud juhul, kui Venemaa kodanik on üks vähestest eranditest), mis kahjustab paljude inimeste eraelu, eriti puudutab see vanureid, kes sõltuvad oma perest ja võivad sattuda täielikku isolatsiooni.

Petitsioonile võib alla kirjutada iga Eesti elanik. Allkirjastada saab Yana Toomi Eesti büroo kontoris Tallinnas aadressil Narva mnt 31-M1 (Keskerakonna peakorter) kuni 19. maini, tööpäeviti kl 11-13 ja 14-17.

"Samuti tahame koguda kokku nende inimeste lood, keda viisakeeld tabas, et need lood petitsiooni lisada," ütleb Yana Toom. – Kui teil on lugu sellest, kuidas lapselast ei lastud vanaemale külla, ei lastud üle piiri kui väidetavat "ohtu Eesti julgeolekule", ei antud humanitaarviisat, kuigi alus oli, ja sarnased  juhud, palun helistage minu büroosse telefonil 6720311 või kirjeldage oma lugu aadressil info@yanatoom.ee. Ma tahan, et mu Brüsseli kolleegid teaksid, mis Eestis tegelikult toimub.“

Yana Toom juhib potentsiaalsete pöördujate tähelepanu, et kui nad otsustavad oma loo rääkida, peaksid olema valmis seda dokumentaalselt tõestama. "See ei ole mingil juhul umbusalduse demonstratsioon – lihtsalt kogemus näitab, et meie oponendid näitavad meie petitsioonide suhtes suuremat tähelepanu ja me ei saa endale lubada vähimatki ebatäpsust."

Pärast allkirjade kogumist esitatakse petitsioon Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile. „Meie ülesanne on juhtida kolleegide tähelepanu meie hinnangul Schengeni koodeksi rikkumisele ning julgustada Euroopa Komisjoni olukorda analüüsima,“ märgib Yana Toom.