Pärandi saamine on alles pool asja

31/01/2022

Iga kord selgub tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos et, pärandi saamine on paljude jaoks mitme tundmatuga võrrand. Püüame seda siis lahendada!             

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja. 

Mulle ja mu alaealisele lapsele pärandati osa korterist. Tahan selle ära müüa. Kuidas seda teha? Kas minu osa hindamiseks on vaja kohale kutsuda maakler?

Kuni üks pärijatest on alaealine, on tema osa müümiseks vaja kohtu otsust. Arvestades kohtute koormatust, võtab see aega vähemalt pool aastat.

Kui olete saanud selleks loa ja teiste omanike nõusoleku teie osa välja osta, pöörduge notari poole ja vormistage tehing. Kui kaasomanikud ei ole nõus mainitud osa ostma, tuleb probleem lahendada jällegi kohtus. Kohus määrab kaasomandi lõpetamise korra, lähtudes osapoolte väljapakutud variantidest.   

Maaklerit ei ole üldse vaja tingimata kohale kutsuda. Teil on õigus hinnata korter iseseisvalt, turusituatsiooni ja internetis olevate kinnisvarakuulutuste alusel. Kui aga kutsuda maakler, siis parem juba sõltumatu, kelle järeldustega kõik asjaosalised nõus on.    

Minu surnud tütre otsesed pärijad on tema kaks last. Üks neist, alaealine, elab koos isaga, kellega kontakti võtta ei ole võimalik. Tütrel kogunes eluajal palju võlgasid. Kuidas reguleerida laste pärijateks saamist?

Lapse isaga ei ole teil vaja kontakteeruda. Tema peab võtma kontakti notariga. Kui täisealine pärija, nagu te räägite, on juba avanud notaribüroos pärimisasja, siis järelikult on notar võtnud ühendust ka alaealise pärija isaga.

Kui see mees kavatseb alaealise lapse nimel pärandist loobuda, on tal selleks aega kolm kuud, arvestades lapse ema surmapäevast. Siis peab ta minema kohtusse, sest luba niisuguseks loobumiseks saadakse sealt. Kui kohus keeldub, siis loetakse, et laps on pärandi vastu võtnud. Ent mis tahes toiminguteks selle pärandiga tuleb samuti taotleda kohtu luba, sest enne lapse täisealiseks saamist annab nõusoleku tehinguteks just kohus.

Seoses sellega, et pärijateks on lapsed, korraldab notar tingimata teie tütre vara inventuuri. Ka kogu informatsiooni pärandi kohta annab ainult notar.     

Me koostasime naisega ühise testamendi tütre kasuks. Naine suri ja varsti suri ka tütar. Kuidas kirjutada testamenti tema lapsed, et korter jääks pärandiks neile?

Alustame sellest, et kui üks abikaasadest on surnud, ei ole ühist testamenti võimalik muuta. See tähendab, et pärast naise surma peate pärandi saama teie. Seaduses on aga öeldud, et kui ühise testamendi avamise momendiks on sellesse kirjutatud pärija juba surnud (nagu teie tütar), siis saavad pärijateks tema lapsed. Seepärast peavad pärast teie surma minema notari juurde teie tütre lapsed. Nemad saavad pärandi oma ema asemel.  

Pärast mehe surma saime korteri pärijateks tema lapsed ja mina. Lapsi pole võimalik leida, mina maksan kõige eest ja ilma nendeta ei saa ma korterit isegi müüa, et endale eluruum osta. Mul ei ole selleks õigust. Mida peaksin tegema?

Niisuguses olukorras saab korteri müüa ainult kohtu kaudu. Kohus määrab ka variandi, kuidas toimetada müügist saadud raha teie kaasomanikele.    

Minu tütre ämm suri. Tema ainuke poeg, minu tütre mees, suri samuti. Tütar jäi nende ühiste lastega. Kes on nüüd ämma otsene pärija?

Tema poja lapsed.    

Saime isaga pärandiks korteri. Isa aga ei taha selle eest maksta. Pealegi on ta toonud sinna naise, kes nõuab, et ta mind välja ajaks. Aidake mul seda pärandiprobleemi lahendada.

Kõik teie korteriga seotud küsimused peate lahendama üheskoos. Kui keegi tahab korterisse kedagi elama tuua, siis on selleks samuti vaja teie ja isa kokkulepet. Korteri eest peate maksma võrdselt. Siin aga on vaja silmas pidada, et korteriühistul on ükskõik, kes maksab. Peamine on, et maksed laekuksid korralikult. Kes kui palju maksis ja kes kellele võlgu on, peavad otsustama juba omanikud ise.

Kui isa ikkagi ignoreerib kaasomanikuna oma kohustusi, tuleb teil pöörduda kohtu poole nõudega korter jaotada. Kui tahate korteri endale jätta, makske isale kompensatsioon tema osa maksumuse ulatuses, lahutades sellest tema kogunenud võlg teie ees. Korter võib jääda isale, kuid siis peab tema maksma kompensatsiooni teile. Veel võib korteri ära müüa ja raha pooleks jagada.         

Mu tütar suri. Tema alaealine poeg elab praegu isa juures. Tütrest jäi maha korter, mille ta soetas pärast lahutust ja laenuga. Seda peab keegi samuti tagasi maksma. Kas minul on õigus osaleda pärandiprotsessis?

Seda õigust teil ei ole. Seepärast, et te ei ole esimese järjekorra pärija ega lapse hooldaja. Temal on isa, kelle juures ta elab.

Kogu pärand vormistatakse teie tütrepojale ning kuni tema 18-aastaseks saamiseni ei saa selle korteriga ilma kohtu loata keegi ega midagi ette võtta.      

Mis eluasemelaenu puutub, siis jääb see lapse kui pärija tasuda. Lastekaitseamet peab viivitamatult võtma ühendust tema isaga ja leppima kokku, kuidas võla kustutamine hakkab toimuma. Muidugi tuleb kõigist neist asjaoludest informeerida panka.   

Pärast isa surma vormistasin pärandi Eestis (see oli ainult pangakonto), kuid pärast sain teada, et palju aastaid tagasi oli isa koostanud Vene Föderatsioonis testamendi kogu oma varale minu ja vennatütre nimele. Venemaal oli tal ainult maja. Vennatütar nõuab, et mina sellest loobuksin. Kuidas see probleem lahendada, sest loogika kohaselt kuulub vennatütrele ka pool isa kontol olevast summast?

Eesti notarid ei tea, mis toimub pärandvaraga Venemaal, aga Vene notarid ei tea, mis toimub Eestis. Seepärast kujuneb otsekui kaks pärandiasja, kuigi need peaksid viima üldiselt ühe tulemuseni.

Teie olukorras on Venemaal asuvast majast lihtsalt lööbimine riskantne. Formaalselt tähendaks loobumine pärandist Vene Föderatsioonis seda, et te loobute ka Eestis asuvast pärandist. Selle vältimiseks peaksite võtma ühendust Vene notariga ja võtma Venemaal pärandi vastu. Kuna pärijaid on kaks, siis isa kontol oleva raha oleksite pidanud jagama vennatütrega. Kui te jõuate kokkuleppele, kellele ka see peab jääma, siis koostage koos vennatütrega notariaalne leping pärandvara jagamise kohta, mille järgi maja jääb talle, aga pangakonto teile.

Venemaal suri minu tädi. Pärijad oleme mina ja mu ema. Kas pärandi vastuvõtmiseks tuleb tingimata kohale sõita?

Sinna sõita ei ole kohe vaja. Venemaal tegelevad pärandiküsimusega notarid nagu Eestiski. Interneti kaudu võib otsida üles sellised, kes töötavad teie tädi elukoha läheduses. Võtke notariga ühendust telefoni teel või kirjutage kiri. Täpsustage, milliseid dokumente nõutakse pärandi avamiseks Vene Föderatsioonis. Ei ole probleemi nende notariaalse ettevalmistamisega Eestis (sealhulgas vene keelde tõlkimisega) ega Vene notarile saatmisega.

Minu ämm suri. Temast jäi 1994. aastal erastatud korter. Tema mees sõitis 1980. aastate lõpul ära ja ei ole tagasi tulnud. Ämm temaga abielu ei lahutanud. Mu mees ei saa nüüd aru, kuidas ta saaks pärandisse astuda. Notar ootab ka teist pärijat – tema isa. Mees tegi isa kohta järelepärimise, kuid tulemusi see ei andnud.

Pärijal on üksainus variant: esitada kohtule avaldus pärandvara jagamiseks ning tõendid selle kohta, et korteri erastamise hetkel tema vanematel ühiselt soetatud vara ei olnud moodustunud, kuna 1980. aastate lõpust emal faktiliselt meest ei olnud. 

Registreerimine tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimub esmaspäeviti kell 9-12 telefonil 6720311.

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: pxhere.com (CCO 1.0)