Vabastage elamispind ehk igas majas omad mured

18/01/2023

Alustame alanud aastat materjaliga keerulistest suhetest, millest kasvab vahel „umbe“ korteriprobleem. Seda teemat on käsitletud tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos.

Küsimustele vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Ostsime ühelt eakalt naiselt korteri tingimusega, et ta jääb seda elu lõpuni kasutama. Koos lapselapsega, kes on kohutatud tema eest hoolitsema. Peagi aga pani lapselaps ta hooldekodusse, elab korteri, kuid selle eest ei maksa. Mida peaksime tegema?

Kõigepealt on vaja välja selgitada, kellele on antud korteris eluaegse elamise õigus. Vaadake oma lepingut või vähemalt kinnistusraamatut. Kui mainitud elamisõigus on ainult daamil, kellel oli lubatud võtta enda juurde abistaja, siis viimasel ei ole õigust kasutada korterit ajal, mil daam seal ei ela. Algul teatage lapselapsele kirjalikult, et ta peab korteri vabastama. Kui ta seda vabatahtlikult ei tee, võite pöörduda kohtu poole.

Kuidas saaksin välja tõsta oma endise mehe majast, mille ainuomanik olen mina?

Endise mehe elamist teie majas võib käsitada kui kokkulepet tasuta kasutamise kohta või kui üürilepingut. Igal juhul tuleb alustada kirjalikust teatest selle kohta, milliseks kuupäevaks te palute tal välja kolida. Kui ta seda ignoreerib esitage kohtule avaldus väljatõstmiseks.

Kuidas saaksin vormistada tütre nimele korteri, mis on ostetud, remonditud ja sisustatud minu raha eest, kui ametlikult kuulub see nii minu tütrele kui ka tema endisele mehele? Kas jagamisel on võimalik arvestada ka minu investeeritud rahaga?

Vormistage ja kirjutage alla dokument selle kohta, et raha, mille te kunagi oma tütre kontole üle kandsite oli kingitus talle. Kui te olite sel ajal abielus, siis oma allkirja peab dokumendile andma ka teie mees. Siis saab seda raha hinnata kui tütre lahusvare ja ta võib selle korteri maksumusest maha arvata. Vara jagamisel vähendab see kahtlemata tütre endise abikaasa osa. Kohtuvaidluse korral annab oma hinnangu muidugi kohus, kuid teie tütrel vähemalt on, millele toetuda.

On võimalik, et tütre vara jagamise korral tuleb minna kohtule. Kohus küsib endistelt abikaasadelt, kuidas nad tahavad korterit omavahel jagada. Kui teie tütar ütleb, et soovib jätta selle endale ja maksta endisele mehele kompensatsiooni, nõuab kohus tõestust, et tütrel on vastav rahasumma olemas. Kui seda tõestada ei õnnestu, siis ei saa teie tütar korterit tervikuna kahjuks endale jätta. Kõige tõenäolisemalt otsustas kohus korteri müüa, aga raha jagada, võttes arvesse teie kingitud summasid.    

Sain enda omandusse korteri, kus on eluaegse elamise õigus minu vennal, kellel on psühhiaatriline diagnoos ja suured alkoholiprobleemid. Kardan, et ta kas paneb selle põlema või tekitab naabritele uputuse. Kes selle eest vastutab?

Korteriühistu ees vastutate teie kui omanik, aga teie vend vastutab teie ees. Kui kõne alla tuleb kriminaalvastutus, siis vastutab isiklikult tema. Võin soovitada võtta kindlustus, mis näeks ette just selliseid kindlustusjuhtumeid.

Mu poeg oli väga hoolitsev, aga pärast seda, kui ma kinkisin talle oma korteri, unustas tee minu juurde. Kuidas ma võiksin jälle saada selle korteri perenaiseks?  

Te võite vormistada notari juures avalduse kinkeakti tagasikutsumise kohta. See on väga tähtis dokument: seda saab tagasi kutsuda vaid aasta jooksul pärast seda, kui olete kokku puutunud selle inimese tänamatusega, kellele te korteri kinkisite.

Notar teatab teie pojale, et olete kinkeakti tagasi kutsunud, ja kutsub ta enda juurde, et kirjutada korter teie nimele. Kui poeg notari juurde ei saabu, peate pöörduma kohtu poole, et saada luba, mille alusel saate korteri jälle enda omandusse.    

Kas on kehtiv korteriostutehing, kui selle kavatseb sooritada inimene, kes on arvel psühhiaatri juures?

Kuni kohus ei ole tunnistanud seda inimest teovõimetuks ega määranud talle hooldajat, võib ta sooritada mis tahes tehinguid. Tõsi küll, kui on olemas diagnoos aga arst kinnitab, et inimene võtab ravimeid, mis mõjutavad teadvust ja tegelikkuse tajumist, siis võib kohus niisuguse inimese tehingu tühistada.

Mu ema kinkis oma korteri minu tütrele, kuid selles elan mina. Aga hiljuti sain ma allkirjata SMS sõnumi nõudmisega elamispind vabastada. Ma ei tea, kuidas reageerida…

Niisugust sõnumit ma nõudmisena käsitleda ei saa, kuna seda on võimatu identifitseerida. Seepärast ei näe ma praegusel etapil ka põhjusi, miks peaksite selle nõudmise täitma.

Seni saadaksin ma aadressile, kust SMS sõnum tuli, teksti selle kohta, et te ei saa aru, kellelt on teade saabunud ja mille alusel nõutakse korteri vabastamist ning seepärast te peate seda nõudmist ebaseaduslikuks.

Seda olukorda on meil õigus käsitleda kui teie ja tütre vahelisi lepingusuhteid. Tegemist on suulise tähtajatu üürilepinguga, mille võib tõepoolest iga hetk üles öelda, kuid seda ainult kolmekuulise etteteatamisega. Teid lihtsalt päevapealt korterist välja tõsta ei ole tütrel õigust.

Kui mul on eluaegne korteris elamise õigus, kuid tegelikult elan teises linnas, siis kas ma võin end sisse kirjutada sellesse korterisse ja majja, kus tegelikult elan?

Te peate and sisse kirjutama tegelikku elukohta, kuid see ei võta teilt õigust kasutada elu lõpuni ka teist eluaset.

Kuidas ma saaksin oma venna välja kirjutada korterist, mille vanemad kinkisid mulle. Seda enam, et vennal on teises linnas elamine olemas?

Väga lihtsalt. Te peate minema elukohajärgsesse registriosakonda ja venna sissekirjutuse tühistama, osutades tema uuele aadressile. Seda võite teha ka digitaalkeskkonnas. 

Registreerimine tasuta juriidilistele telefonikonsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimub esmaspäeviti kell 9-12 telefonil 6720311.

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik 

Foto: Beat Küng / flickr.com (CC BY-NC 2.0)