Toom Vikerraadios: võtta ette midagi uut see Europarlamendi koosseis ajaliselt enam ei jõua

05/10/2023

Euroopa Parlamendi Renew Europe fraktsiooni kuuluv Yana Toom arutas 5. oktoobri Vikerraadio saates „Uudis+“ uue kliimavoliniku kandidatuuri ja uue rändepaketi üle.

“Kliimakomisjoni aseesimehe tiitel liigub Maroš Šefčovičile ja endine Hollandi välisminister Wopke Hoekstra tuleb Frans Timmermansi asemele tegelema kliima asjadega,“ rääkis Toom. „Väga ambitsioonikad vekslid on tema poolt välja antud. Ta lubab viia lõpuni kõik asjad, mis on pooleli. Kas see on teostatav, ei sõltu ainult komisjoni või voliniku tahtest. Siin peab vaatama otsa ka nõukogu ja parlamendile. Hoekstra ei ole ka suur rohepööre fann. Ta ei ole selle vastu, kuid ei ole ka loosungite inimene, tal on pigem rahulik ja pragmaatiline suhtumine asjadesse.”

Hoekstra arvates on kummaline, et autokütustel on aktsiisid olemas, aga lennukikütustel ei ole. “Eks me kõik oleme poliitikud. Ja kui poliitik tahab mingit ametit endale saada, siis muidugi ta teab, millist juttu tuleb rääkida konkreetses auditooriumis, kellest sõltub valik. Seisukoha ta välja ütles, aga see polnud ju lubadus. Komisjoni plaanides seda ei ole. Ja selge  see, et ühtegi uut alagatust enam ei tule, sest otsustusprotsess on Euroopas väga pikk, aga ajaline raam on kitsas (selle parlamendi töö lõpuni on jäänud vähem kui aasta). Nii et Hoekstra teeb ainult seda, mida juba algatati,” nentis Yana Toom.

Teine teema oli seotud Euroopa Liidule rändesurvega eelkõige Aafrikast ja Lähis-Idast. „Paljud liikmesriigid suruvad läbi seda, et inimesi sealt ei tohiks kohelda nagu teisi põgenikke, sest neid kasutatakse ära hübriidsõja inimrelvana ja neile ei peaks laienema need õigused, mis on n-ö tavalistel migrantidel,“ ütles Yana Toom. „See ei tähenda, et Euroopa Parlament sellise positsiooni ilmtingimata heaks kiidab. Kuid kokkulepe peaks tulema igal juhul. Selles rändepaketis, kus on tegelikult neli mahukat dokumenti, on ju väga häid asju sees, kasvõi see näiteks, et me loobume kurikuulsast kriteeriumist, mille kohaselt asüüli saab taotleda ainult selles liikmesriigis, mille kaudu sa Euroopasse sisened. Pluss täna me hääletasime LIBE komisjonis inimkaubanduse vastase direktiivi revisjoni osas ja see läheb ka praegu sinna – tahame vähendada inimkaubandust ja migrandid on siin kõige haavatum grupp.“

Missugust abi põgenikele pakutakse, oleneb Toomi sõnul liikmesriigist: „Kui me vaatame näikteks Poolat, kes võttis väga palju ukrainlasi vastu, tegelikult need inimesed aitavad taaskäivitada langenud majandust. Pluss inimestel on ka omad soovid - kedagi ei saa vägisi ümber asustada, kui ta ei taha sinna minna. Mõnel liikmesriigil ei ole enam võimalik suurt migrantide massi sisse lubada. Kujutan ette, et ka Eestil on see piir juba ammu käes.“  

Yana Toom teatas, et tehniliselt sünnib Euroopa Parlamendi rändekokkuleppe heakskiit ainult siis, kui trialoog (kolmepoolne läbirääkimine parlamendi raportööride, Euroopa Komisjoni ja nõukogu vahel), on lõppenud: „Ilmselt Europarlament kiidab selle heaks, sest aega meil ei ole.“