Yana Toom kohtus Nursipalu aktivistidega

15/11/2023

Kohtumisel arutati Võru lähistel asuva Nursipalu polügooni laiendamisega seonduvat. 

„Olles ise kirikuraamatute järgi vähemalt 1780 aastast põline võrumaalane, aga ka minu ja 19. novembril 2022 igaviku teele läinud abikaasa lähedased, sugulased ning paljud koolikaaslased elavad harjutusväljaku ohutsoonis, siis teeb meile juba praegune müra ja olenevalt tuule suunast mürgiste gaaside levik palju muret,“ kirjutas Euroopa Parlamendi liikmele Yana Toomile põline võrumaalane Jüri Varik. „Harjutusväljaku ohutsooni jäävate inimeste muredele, ettepanekute ja küsimustele on vastatud  vastuküsimustega ja ettepanekute sisu eirates või on üldse vastamata jäetud. Inimesed on mures oma tervise, pühaks oleva kodu ja imekauni looduse pärast. Eriti oluliseks peame Nursipalu rahvuspargi rajamist ja ootame selle elluviimiseks abi. Nursipalu loodus väärib kaitsmist.”

Yana Toom ja tema nõunikud läksid Võrumaale, et kohtuda kohalike aktivistidega ja oma silmaga näha, kuidas kaitstakse Nursipalu loodust ja piirkonna tsiviilelanikkonda.

Selgus, et probleeme oli piisavalt. Võtame näiteks Rõuge jõe. „Fakt on see, et settetiike pole tehtud, kaldajoont on muudetud, osa kraave on otse jõkke juhitud, osa kraave viivad vee jõest välja (kumbagi olla ei tohi),“ rääkis MTÜ Meie Nursipalu juhatuse liige Maarika Niidumaa. „Kogu Nursipalu laiendusega seotud tegevus puudutab sügavalt kogu ühiskonda, aga on seni olnud väga segane. Nursipalu harjutusväljal tehakse praegu töid jupikaupa – iga tee- ja sillaehitust püütakse RKIKi poolt näidata eraldiseisvana, surudes läbi Nursipalu suurarendust ja hiilides mööda vastutusest looduse ja inimese tervise ees.“ 

„Nursipalu lugu on eelkõige lugu sellest, kuidas kohalik kogukond saab oma õigusi maksma panna. Pärast inimeste ärakuulamist ja objektide külastamist veendusime, et vaatamata sellele, et Nursipalu kaitsjate survel on polügooni laiendamisega seotud tegevus tagasiulatuvalt seadustatud, on meil siiski lahendamist vajavaid küsimusi. Ma ei ole militaarvaldkonna spetsialist, kuid inimõiguste teema on mulle lähedane ja arusaadav. Ja see, kuidas reformimeelne valitsus, kes puhastab territooriumi Ameerika sõjaväebaasi jaoks, kohtleb oma inimesi, on šokeeriv. Ma ei saa Nursipalu kaitsjatele lubada, et peatan polügooni ehituse. Aga lubame kasutada kõiki võimalikke vahendeid – eelkõige Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni, pöördumisi Euroopa Komisjoni ja õiguskantsleri poole jne. Et edaspidi võimud isegi ei mõtleks nii, et rahuajal on võimalik valitseda riiki sõjaaja seaduste järgi, ilma elanikkonnaga dialoogita ja igakülgse tagajärgede analüüsita – lihtsalt sellepärast, et nii on mugavam ja kiirem,” võttis Yana Toom reisi kokku.

Foto: Jevgeni Tamme, Margarita Kornõševa