Jõulude eel

21/12/2021

Kas EL-i töötajad saavad sotsiaalseid garantiisid kogu Euroopa Liidu territooriumil?

Sotsiaalsed garantiid. Pärast viis aastat kestnud arutelusid ja 17 kolmekõnet (läbirääkimisi Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu vahel) on allakirjutamiseks valmis õigusakt, mis tagab EL-i töötajatele sotsiaalsed garantiid, olenemata sellest, millises EL-i riigis nad hetkel elavad. Kuid Brüsselis ilmuva ajalehe Politico andmetel pole aga mitmed riigid – sealhulgas Saksamaa, Holland, Taani – tulemusega rahul ning kolmapäevaks kavandatud seaduse allakirjutamine on ohus.

Lockdown’iks valmis? Saksamaal arutatakse uusi meetmeid covidi leviku piiramiseks, muu hulgas võidakse kehtestada rohkem kui 10 inimese kogumise keeld, kui üks neist pole vaktsineeritud täielikult.

Foto: Paolo.miggiano / Wikipedia Commons (CC BY-SA 4.0)