Uued riigivõla reeglid

26/04/2023

Milles lepib EL seoses riigivõlaga kokku? Kas Ukraina suudab jätkata teravilja müümist EL-ile ilma tollimaksudeta?

Uued eelarvereeglid. Euroopa Komisjon teeb täna ettepaneku uute reeglite kohta riigivõla käsitlemisel. Riik, mille riigivõlg ületab 60% SKT-st, on praegu kohustatud vähendama "ülejääki" kiirusega 1/20 aastas. Mitmele EL-i riigile võib see tähendada tõsist lööki majandusele – näiteks Itaalia, mille riigivõlg on 140% SKT-st, peab tasuma 4% SKT-st aastas. Uued reeglid võtavad arvesse seda, et kulutuste jõuline vähendamine on tee majanduskuristikusse. Suure riigivõlaga riik on Euroopa Komisjoni ettepanekul kohustatud: (1) vähendama "ülejääki" 0,5% võrra SKT-st aastas; (2) nelja aasta jooksul riigivõlga vähendama, mitte suurendama; (3) kulutama potentsiaalsest SKT kasvust vähem. Nagu kirjutab Brüsseli ajaleht Politico, ees on kuudepikkused tulised vaidlused selle reformi üle: näiteks Saksamaa on  karmimate nõudmiste poolt. 

Teravili ja teemandid. EL-i saadikud hääletavad täna Brüsselis selle poolt, et anda Ukraina põllumajandustoodetele veel üheks aastaks tollimaksuvaba juurdepääsu EL-i ühisturule. Poola, Ungari, Slovakkia ja Bulgaaria on kehtestanud Ukraina teraviljale embargo, selle poolt on ka Rumeenia, kuid otsus läheb selgelt läbi - poolthäälteenamusega. Brüssel lubas riikidel keelata Ukraina toodete müügi oma territooriumil, kuid embargota, see tähendab impordikeeluta. Samal ajal teeb Belgia parlament ettepaneku kehtestada sanktsioonid Venemaa teemantide impordile.

Foto: James St. John / Flickr (CC BY 2.0)