Hallipassimehele anti allkirjastamiseks avaldus, mida tegelikult „ei koostata ega allkirjastata“

14/04/2023

Politsei- ja Piirivalveamet tunnistas kehtetuks Sergei Tšaulini pikaajalise elaniku elamisloa ning halli passi, mees oli sunnitud lahkuma Venemaale. Euroopa Parlamendi liige Yana Toom pöördus teabenõudega Siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsleri Raivo Küüdi poole, et mainitud juhtumi valguses saada vastuseid määratlemata kodakondsusega isikutega seotud küsimustele. Ja selgus näiteks, et Tšaulinile allkirjastamiseks antud avaldust vabatahtliku lahkumise kohta konkreetsesse riiki tegelikult „ei koostata ega allkirjastata“.

„Inimesel on vabatahtlikult võimalik lahkuda oma elukohariiki või riiki, mis on valmis teda vastu võtma. Eraldi avaldust selleks ei koostata ega allkirjastata. Eestist on sundtäidetavalt välja saadetud 1 isik,“ seisab Raivo Küüdi vastuses. Allpool on vastused teistele Yana Toomi küsimustele.

Kui palju määratlemata kodakondsusega isikute pikaajalise elaniku elamislube tunnistati kehtetuks viimase kolme aasta jooksul?

Määratlemata kodakondsusega isikute pikaajalisi elamislube on perioodil 2020-2022 kokku kehtetuks tunnistatud 72, sh VMS § 241 lg 1 p 2 oht avalikule korrale/riigi julgeolekule alusel 11. Neist 11 isikust saadeti sundtäidetava ettekirjutuse alusel Eestist välja 1 isik (Venemaa Föderatsiooni). Ülejäänud isikud, kelle pikaajalise elaniku elamisluba tunnustati kehtetuks, ei viibinud enam Eestis või seadustasid muudel alustel Eestis viibimisõiguse, näiteks said tähtajalise elamisloa. Ükski neist isikutest ei olnud välja saadetud lisakaristusena (st mõne süüteo toimepanemise tõttu).

Määratlemata kodakondsusega isikute elamisloa kehtetuks tunnistamised aluste lõikes

VMS § 135 lg 2 p 5 isiklik sooviavaldus:

2020 – 0, 2021 – 0, 2022 – 2

VMS § 146 lg 1 p 1 alus/põhjus ära langenud:

2020 – 1, 2021 – 1, 2022 – 0

VMS § 241 lg 1 p 2 oht avalikule korrale/riigi julgeolekule:

2020 – 3, 2021 – 2, 2022 – 6

VMS § 241 lg 2 p 1 isiklik sooviavaldus:

2020 – 8, 2021 – 10, 2022 – 9

VMS § 241 lg 2 p 2 väljaspool EL liikmesriike 12 k:

2020 – 2, 2021 – 5, 2022 – 17

VMS § 241 lg 2 p 3 teise EL liikmesriigi PEE:

2020 – 0, 2021 – 0, 2022 – 2

VMS § 241 lg 2 p 4 Eestist eemal vähemalt 6 a:

2020 – 0, 2021 – 3, 2022 – 1

Kokku: 2020 – 14, 2021 – 21, 2022 – 37 (72 inimest) 

Kui paljudel määratlemata kodakondsusega isikutel, kelle elamislube tunnistati kehtetuks ja kes lahkusid riigist vabatahtlikult või olid välja saadetud (ETV+ saates “Nädala intervjuu” ütlesite, et viimase kolme aasta jooksul oli selliseid juhtumeid 10-15), ei olnud kriminaalkaristust?

Siseministeeriumil seda statistikat ei ole.

Kuhu (kolme aasta arvud) lahkusid vabatahtlikult või olid välja saadetud määratlemata kodakondsusega isikud, kelle elamislube tunnistati kehtetuks?

Siseministeeriumil seda statistikat ei ole. Välja arvatud selle isiku osas, kes saadeti Venemaa Föderatsiooni.