Mida teha, kui teenus ei kõlvanud kuhugi?

28/01/2019

Me kõik ostame midagi, tellime, teeme remonti, kuid see mille lõpuks kätte saame, ei rahulda meid alati. Kuidas saavutada õiglust? Seda võib teada saada tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos.      

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Pakki, mille sõber oli mulle välismaalt saatnud, hoiti meie postis kaks kuud kinni ja saadeti siis tagasi. Teate olevat Omniva mulle justkui saatnud, kuid asi ei ole selles, et ma seda kätte ei saanud. Ma tahaksin, keegi võtaks ikkagi endale selle eest vastutuse ja annaks aru. Kas see on reaalne? Kas mulle võidakse hüvitada moraalne kahju?

Te ju saate aru, et kui keegi võtab endale vastutuse, tekib tal kohustus tekitatud kahju vajaduse korral hüvitada. Kes siis vabatahtlikult millegi sellisega nõustuks?

Kahju võis tekkida ainult paki saatjal, kes teenuse tellis ja selle eest maksis. Teie juhul tellis ja tasus saatmisteenuse teie sõber. Järelikult on suhtlemisel postiasutustega kannatanud pool just tema. Seepärast peab nimelt tema pöörduma postiasutuse poole pretensiooniga, mis sisaldab nõudmist tagastada raha toimumata jäänud lähetuse eest. Sealjuures tuleb probleem lahendada seal, kus sõlmiti leping postisaadetise kohta ehk välismaal. Omniva on siin vaid kolmas isik, kes on seotud lepingusuhetega jällegi välismaise firmaga. Nendevahelised suhted teid ei puuduta.

Ostsin teleri, kuid see läks peaaegu kohe rikki. Müüa ütles, et seda üritatakse parandada. Remont aga korda ei läinud. Siis tehti ettepanek kaup sarnase vastu ümber vahetada, kuid minul oleks tulnud maksta lisaraha. Mina vastasin, et kui telerit ei ole võimalik vahetada samasuguse vastu, siis soovin ma raha tagasi. Müüja keeldus. Kas tal oli siis selleks õigus?

Kui teie ostetud teler garantiiaja jooksul rikki läks, siis pidite pöörduma müüja poole, mida te ka tegite. Otsuse selle kohta, kas teler parandada või vahetada välja analoogilise vastu, teeb müüja. Praktikas on nii, et just müüja üritab kauba parandada. Nagu te meile rääkisite, ei läinud remont korda ja müüja tunnistab seda.

Järgmine etapp on kauba vahetamine. See tähendab, et teile pakutakse täpselt samasugust kaupa (sama marki, sama suuruse ja värvusega). Sealjuures ei ole müüjal õigust teilt lisatasu nõuda. Müüja kinnitas, et täpselt samasugust kaupa ei ole tal võimalik teile pakkuda. Ta tegi teile vastuettepaneku, millest keelduda on teil täielik õigus. Kuna remont ja kauba vahetamine osutusid võimatuteks, on teil võlaõigusseaduse kohaselt õigus lepingust taganeda ning nõuda kauba eest makstud rahasumma tagastamist.

Soovitan teil vormistada oma nõudmine müüjale esitatava kirjaliku pretensiooni kujul. Sellesse tuleb märkida:

  • teleri ostupäev;
  • arve number;
  • teleri mark;
  • rikke ilmnemise aeg;
  • garantiiremondi taotlemise kuupäev;
  • müüjaga suhtlemise kirjeldus;
  • suhtlemise tulemused ehk müüja järeldused, et remont ja vahetamine analoogilise kauba vastu on võimatud;
  • selgelt väljendatud nõudmine, osutades täpselt tagastatavale summale;
  • selle pangakonto number, kuhu tuleb raha üle kanda;
  • kuupäev milleni te ootate pretensiooni läbivaatamist ja raha ülekandmist.

Mõistlik tähtaeg on 15 päeva.

Pärast mainitud tähtaja möödumist on teil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole (Pronksi 12, 10117 Tallinn), et teie juhtumi vaataks läbi komisjon. Tarbijakaitseameti telefoninumber on 6201700.

Otsustasime lasta oma majale uue katuse panna. Meister, kelle nimi on meile teada, võttis kogu töötasu (sularahas) juba ette ja kadus siis. Kahtlustame, et enne seda oli ta jõudnud ka meie garaažist tööriistad varastada. Suhtlesime temaga ainult telefoni teel ehk kirjalikku kinnitust selle kohta, et me tema palkasime, ei ole olemas. Kuidas me võiksime oma raha tagasi saada?

Kuna meister ei taha raha vabatahtlikult tagasi anda, tasub teil pöörduda kohtu poole. Üks variante on kiirendatud menetlus. See tähendab, et dokumendid esitatakse interneti teel ning kohtuprotsess toimub istungiteta. Siin on siiski kaks „aga“: teil tuleb kohe maksta riigilõiv – 3% summast, mille soovite tagasi saada, ning ei ole teada, kas kohus suudab teie meistri leida kohtudokumentide edastamiseks, kui te peale nime ja telefoninumbri ei tea temast midagi. Seepärast antakse teie avaldus väga tõenäoliselt tagasi märkega, et ei suudetud kostjat leida.

Teil ei ole ka tõendeid, et olete inimesega remondi üle kokku leppinud ja talle raha andnud. Kohtupraktika näitab, et ka tunnistajate ütlustega on raha maksmise fakti võimatu tõestada. Teiste sõnadega öeldes ei ole praeguste šansside juures teil kohtus praktiliselt mingit võimalust.

Teine variant on esitada politseile avaldus tööriistade varastamise kohta. Selles tuleb näidata, et te kahtlustate teatud inimest. Kui politsei ta üles leiab on temaga võimalik ehk kokku leppida raha tagastamise üle.

Mõni kuu tagasi müüs kasvandus meile kassi. Enne seda oli „nende“ kliinik looma steriliseerinud. Ent ebaõnnestunult, sest kohe tekkis põletik. Kasvandusega sõlmitud leping nägi ette, et kui loomaga on ööpäeva jooksul midagi valesti, võime ta tagasi anda. Meid aga saadeti loomakliinikusse. Lõpuks põdes kass mitu kuud ning suri viirusse, mille ta, nagu selgus, oli saanud kasvanduses. Kuidas me võiksime kahju välja nõuda?

Kõigepealt tuleb teil saata kasvandusele kirjalik pretensioon oma nõudmisega. Pärast seda te kas leiate kompromissi või esitate kohtule hagi teile tekitatud varalise kahju väljanõudmise kohta.

Kohtu jaoks on teil tingimata vaja muretseda oma veterinaari arvamus steriliseerimise kvaliteedi kohta (ehk selle kohta, et teile müüdi algusest peale haige kass), samuti looma nakatumise põhjuse, haiguse kulgemise ja surma kohta.

Kohtu poole pöördumisel on teie ülesanne tõestada, et kirjeldatud sündmustes on süüdi just kasvandus. Ilma selleta ei saa positiivsele kohtuotsusele loota.

Ma võtan inimestelt vastu asju ja saadan need firmale keemiliseks puhastamiseks. Seal läks üks kliendi asi kaduma. Kuidas mina peaksin selles olukorras käituma?

Seoses sellega, et klient pöördus kõigepealt teie poole, olete teie kohustatud ka selle probleemi lahendama. Ent summa, mille peate kliendile hüvitama (tõenäoliselt on see keemilise puhastuse ja eseme maksumus), on teil õigus omakorda välja nõuda keemilise puhastuse firmalt. Eseme hinna peab tõendama klient.

Mu arvuti läks kuu aega enne garantii lõppemist rikki. Viisin selle kauplusse tagasi ning nüüd on arvuti olnud juba ligi viis kuud remontijate käes. Viimased ei reageeri enam isegi kaupluse pöördumistele. Ma ei tea, mida peaksin tegema.

Esitage müüjale nõudmine, milles rõhutate, et remont on veninud õigustamatult pikaks ning seepärast te soovite mitte seadme remonti, vaid kas arvuti väljavahetamist või selle eest makstud raha tagastamist.

Kauplus on kohustatud vastama sellele nõudmisele 15 päeva jooksul. Kui teie nõudmist aga ignoreeritakse, on teil vaid üks tee – kohtusse. Pöördumine Tarbijakaitseameti poole on vähem efektiivne, sest sealse komisjoni otsusel on ainult soovituslik iseloom.

Tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos saab end registreerida esmaspäeviti kell 9-12 telefonil 6720311.  

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)