Yana Toomi büroos algab uus tasuta juriidilise nõustamise hooaeg. Aga täna räägime kahju hüvitamisest

27/08/2018

Tervitame rubriigi „Juristi nõuanded“ lugejaid ning alustame Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimuvate tasuta juriidiliste konsultatsioonide materjalidel põhinevate artiklite uut hooaega. 

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Ježova.

Naabrinaine on juba aastaid tekitanud meil uputuse. Tema krundil on kaevu juures leke. Meie territoorium on juba põhjalikult rikutud, puud hukkuvad. Kirjutasin sellest vallavalitsusele. Sealt tuldi kohale, vaadati lekkekoht üle ja kästi naabrinaisel see likvideerida. Tema aga eirab seda käsku. Kuidas oleks võimalik naabrinaine korrale kutsuda?

Kõigepealt tuleb teil saada vallavalitsuselt kirjalik vastus. Paluge, et teile antaks välja dokument nõudega leke kõrvaldada. Selle võite vajaduse korral lisada kohtule esitatavale avaldusele.

Kui te kavatsete nõuda tekitatud kahju eest hüvitist, siis on kõigepealt vaja esitada naabrinaisele kirjalik pretensioon, lisades vallavalitsuse vastuse ning kirjeldades numbritega seda kahju, mille hüvitamist te nõuate. Märkige tingimata, et tema keeldumise korral pöördute kohtu poole.

Vastuse esitamiseks andke kuu aega. Kui seda ei tule, siis viige asi kohtusse. Selleks on vaja tasuda riigilõiv (selle suurus oleneb nõude summast ning teie võidu korral peab kõik kohtukulud kandma naabrinaine). Samuti tuleb tõendada, kes nimelt on kahju tekitanud. Siin võib jällegi olla abiks vallavalitsuse sellekohane otsus.

On võimalik, et asi kohtuni ei lähe, kui teil õnnestub naabrinaist veenda, et kohtuprotsess läheks tal märksa kallimaks, kui lekke kõrvaldamine.

Meie naabrid skandaalitsevad sellepärast, et mu poeg suitsetab omaenda korteris, aga nemad tunnevad suitsulõhna, kuna maja on vana ja kõikjal praod. Kas siis suitsetamine omaenda eluruumis on keelatud?

Otsest keeldu ei ole. On aga asju, mis suitsetajaid tõepoolest piiravad. 2016. aastal karmistati meil seadust ning nüüd peavad suitsetajad rohkem arvestama ümberkaudsete mugavusega. Korteriühistu võib keelustada suitsetamise korteris või rõdul, kandes oma põhikirja sellekohased muudatused.

Mina olin üks kurikuulsa ilusalongi Delavue kliente. Protseduuride eest tasumiseks võtsin ma pangalt üle 1500 euro laenu. Kolm protseduuri sain, aga siis pandi firma kinni. Kuidas oleks mul võimalik saada tekitatud kahju eest hüvitist?

See ilusalong kuulutas välja oma pankroti. Kõigi nõuetega tuleb pöörduda pankrotihalduri poole. Ajakirjanduses on ilmunud informatsioon selle kohta, et ajutiseks pankrotihalduriks on määratud Kalle Mõtsnik (kalle@pankrotiekspert.ee, tel 501 0656, 665 9952).

Laenuga seoses on keeruline see asjaolu, et te võtsite selle mitte ilusalongilt, vaid pangalt. Kohustused panga ees aga tuleb täita. Võib-olla õnnestub teil muuta pangaga sõlmitud lepingu tingimusi, viidates raskele olukorrale, kuhu olete sattunud Delavue süü tõttu.

***

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

2015.aasta detsembris ostsin ma turismifirmalt reisipaketi. Väljalennuga – 2016. aasta jaanuaris – viivitati kaks päeva. Hakkasin kohe nõudma hüvitist kaotatud puhkusepäevade ja rikutud närvide eest. Turismioperaator vabandas, võttis nõude vastu ning lubas selle läbi vaadata. Ta teeb seda siiani. Mida peaksin ette võtma?

Kui teil on pretensioone seoses turismifirma teenuste kvaliteediga, siis tuleb need vormistada kirjalikult. Kui te ei ole 15 päeva jooksul saanud teid rahuldavat vastust, pöörduge Tarbijakaitseameti poole. Pöördumine on tasuta ning sellistel juhtudel, nagu teie puhul, lahendab amet probleemi tavaliselt tarbija kasuks.

See ei ole muidugi kohus. Tarbijakaitseameti otsuse täitmine on kahjuks vabatahtlik. Kuid teie turismifirma mustades nimekirjades ei ole ning seepärast täidaks see tõenäoliselt Tarbijakaitseameti otsuse. Kui ta seda ei tee, siis tuleb pöörduda kohtu poole. Kohtu kaudu on võimalik nõuda mitte ainult materiaalse, vaid ka moraalse kahju hüvitamist. Kohtusse pöördumiseks on teil aega kolm aastat, arvestades väljalennu viibimisest.

Meie süü tõttu lekkis naaberkorterisse vesi, tekitades lakke pleki. Mul on lihtsam selle korteri valdajale maksta, kui tekitada konflikti. Probleem aga on selles, et naabri kindlustusfirma esitas meile 1700 euro suuruse arve. Ma konsulteerisin ehitajatega ning kõik nad kinnitasid ühel häälel, et see hind on oluliselt liialdatud. Kindlustaja tegi mulle ettepaneku, et telliksin oma ekspertiisi. See näitas, et ma ei ole võlgu rohkem kui 900 eurot. Kindlustusfirma ei ole sellega nõus. Mida ma peaksin tegema asja kohtusse viimata?  

Selleks, et teilt kompensatsiooni nõuda, peab kindlustusfirma esitama teile nõude. Vastuseks sellele tuleb teil kirjalikult esitada oma lõplik seisukoht: mida te vaidlustate ning miks olete vastu niisugusele nõudele. Lisage eksperdi arvamus. Samuti teatage, et pöördute Tarbijakaitseameti poole.

Teadke, et sellise summa väljanõudmiseks, millega te nõus ei ole, peab kindlustusfirma pöörduma kohtu poole. Teil tekib kohustus siis, kui te kohtus kaotate. Kui kindlustaja viib asja kohtusse, tuleks teil esitada vastuhagi nõudega tunnistada õigeks teie pakutud summa. Tekitatud kahju kindlakstegemiseks võite taotleda ka kohtuekspertiisi. Kindlustusfirma aga on kohustatud tõendama oma kahjusumma põhjendatust.

Ülemise korruse naabrid paigaldasid põrandad minu arusaamist mööda paljale tsemendile ning nüüd kajab iga nende samm vastu minu korteris. Kas on võimalik sellisel juhul rakendada mingeid abinõusid?

Selliseid abinõusid ei ole kuigi palju. Kõigepealt pöörduge naabrite poole kirjalikult, paludes neil midagi ette võtta kuuldavuse vähendamiseks. Kui naaber selleks midagi ette ei võta, kirjutage avaldus korteriühistu juhatusele. Nõudke, et seda probleemi arutataks üldkoosolekul. Kui ka see ei aita, jääb üle pöörduda kohtu poole.

Pidage silmas, et müra tajumine on väga subjektiivne. Seepärast on teil vaja tõendada, et see ületab teie puhul normi. Siit aga tuleneb tasuline ekspertiis. Kohus võib tulla kõne alla ainult sel juhul, kui ekspert rikkumise tuvastab.

Minu sugulase haualt läks kaduma mälestusmärk. Pöördusin kalmistu administratsiooni poole ning seal öeldi, et mul tuleb välja kutsuda politseinikud. Viimased koostasid protokolli, kuid hiljem kriminaalasi lõpetati, kuna süüdlasi ei olnud võimalik tuvastada. Prokuratuurile esitatud kaebus ei andnud samuti mingeid tulemusi. Kellelt ma peaksin nõudma tekitatud kahju hüvitamist?

Kalmistul toimuva eest peab vastutama selle administratsioon. See tähendab, et te võite esitada administratsioonile kirjaliku pretensiooni, nõudes rahalist hüvitist varastatud mälestusmärgi hinna ulatuses või uue mälestussamba eest tasumist, kuna eelmise säilimist ei oldud kalmistul jälgitud. Kui sellest keeldutakse, võite viia asja kohtusse.

Tellisin 2016. aastal ukse. Meister võttis ettemaksu (150 eurot) sularahas, kuid ust ei ole ta siiani paigaldanud. Annab ainult lubadusi. Mida peaksin tegema?

Te olete piirdunud kahjuks ainult telefonikõnedega ning kirjalikku pretensiooni ei ole esitanud. Lisaks sellele tekib kohustus paigaldada teile uks olemasoleva lepingu kohaselt siis, kui te olete maksnud 150 eurot. Kinnitust selle kohta, et olete maksnud ettemaksu, ei ole. See tähendab, et teil pole võimalik tõendada, kas olete maksnud või mitte.

Kirjutage meistrile pretensioon selle kohta, et olete sõlminud temaga lepingu, maksnud 150 eurot sularahas, kuid ei ole saanud ust ega raha. Nõudke, et ta kannaks viivitamatult teie kontole 150 eurot. Edasised sammud sõltuvad juba sellest, millise vastuse te saate. Kui meister ei ole 15 päeva jooksul vastanud, pöörduge Tarbijakaitseameti poole. Kui meister ei kinnita, et on saanud ettemaksu, siis selle vaidluse te kaotate.

Mulle pandi Narvas vale diagnoos, mille Tartu arstid hiljem ümber lükkasid. Sotsiaalministeeriumi ekspertkomisjon, kuhu ma pöördusin, arstide viga aga ei leidnud. Mida on mul võimalik veel ette võtta, et karistada meedikuid, kes ei oska või ei taha töötada?

Kui rääkida valest diagnoosist, siis võib pöörduda kohtu poole, olles eelnevalt kogunud nende arstide arvamused, kes konstateeriksid, et teile vale diagnoosi pannud raviarst on eksinud ja teile kahju tekitanud. Hea oleks, kui samad arstid annaksid tunnistusi kohtus. Vastasel korral esitavad Narva arstid ministeeriumi komisjoni otsuse ning siis teile võiduvõimalusi ei jää.

Kui aga arutleda Narva meedikute teisse ükskõikse suhtumise üle üldse, siis võiks kirjutada Terviseametile, mille esindajad kontrollivad teile mainitud raviasutuses osutatud teenuste kvaliteeti.

Sel hooajal esimene eelregistreerimine tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimub 10.septembril kell  9-12 telefonil 6720311.

Margarita Kornõševa, Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)