Eesti kodakondsusest: kuidas seda eri tingimustel saada?

03/07/2023

Eesti kodakondsusest: kuidas seda eri tingimustel saada?     

Me lõpetame Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidiliste konsultatsioonide 9. hooaja. Ja räägime Eesti kodakondsuse saamise raskustest ja nendest ülesaamisest.

Vastab Inimõiguste teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Mul on Venemaa kodakondsus. Olen kogu elu elanud Eestis ja sünnitanud siin lapse. Tema isal on Eesti kodakondsus. Kuidas saaksin vormistada Eesti Vabariigi kodakondsuse ka lapsele, kui tema isa ei ole ametlikult sünnitunnistusele märgitud, aga mina sain lapsele juba Venemaa passi?

Seni ei saa Eesti Vabariigi kodakondsust kuidagi vormistada. Jah, kõne alla võib tulla ainult Venemaa kodakondsus. Kui te aga pöördute kohtu poole isaduse tuvastamiseks ning kohus selle DNK ekspertiisi alusel kindlaks teeb, siis lapsel Eesti kodakondsuse saamisega probleeme ei teki. Või siis lapse isa läheb ise perekonnaseisuametisse  ja kirjutab vastava avalduse, tõendades isiklikult oma isadust. Siis kantakse tema nimi lapse uuele sünnitunnistusele ja ta saab Eesti kodakondsuse. 

Kui teie laps saab Eesti kodakondsuse, on tal kuni täisealiseks saamiseni kaks passi, sest sünnist peale on tal nii Vene Föderatsiooni kui ka Eesti Vabariigi kodakondsus. 18-aastaseks saades peab teie laps otsustama, millise kodakondsuse ta endale jätab ja millisest loobub.

Minul on hall pass. Sooritasin kõik eksamid ja taotlen Eesti kodakondsust. Aga mu sündis laps ning arvestades seda, et naisel on Vene Föderatsiooni kodakondsus, „ähvardab“ see ka minu tütart. Kuidas ta saaks Eesti kodakondsuse?

Antud juhul sündis laps juba Venemaa kodakondsusega. Selle eest teie teda „kaitsta“ ei saa, teie soovist see ei sõltu.

Seepärast, kui te hakkate taotlema Eesti kodakondsust endale ja lapsele, on teil vaja ema luba, et laps saaks Eesti kodakondsuse koos teiega. Ja isegi kui teie tütrele ei ole välja antud Venemaa passi, tuleb küsida Venemaa saatkonna konsulaarosakonnast Eestis tõendit Eesti kodakondsuse taotlemiseks lapsele.

Mina olen kodakondsuseta isik alalise elamisloaga Eestis, minu mees on Läti mittekodanik ajutise elamisloaga. Meie laps sündis 2018. aastal Eestis. Oleme käinud juba kaks korda Politsei- ja Piirivalveametis, et esitada dokumendid lapsele Eesti kodakondsuse saamiseks, kuid meilt neid vastu ei võetud. Mida me peaksime tegema?

Lähtugem sellest, et kodakondsuse seaduses on täpselt öeldud: „ …alaealine, kes on sündinud Eestis .., saab Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras, kui:

  1) seda taotlevad temale vanemad, … keda ükski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks.“

Ma ei mõista, milles seisneb Politsei- ja Piirivalveameti töötajate probleem. Nähtavasti nad lihtsalt ei tea, mida teha teie mehe passiga – Läti mittekodaniku passiga.

Alustagem sellest, et te esitate kirjalikult, vabas vormis järelepärimise Politsei- ja Piirivalveametile (võib saata ka e-postiga, allkirjastades digitaalselt) ning kirjeldate oma olukorda. Viitate kodakondsuse seadus sättele, mida ma mainisin ning märgite, et olete kaks korda ameti poole pöördunud, kuid dokumente teilt ei ole vastu võetud ja mingeid selgitusi ei antud. Teil tuleb paluda, et kinnitatakse teie lapse õigust Eesti kodakondsusele ja loetletakse, millised dokumendid peate selleks esitama. Kui saate ametilt juhised, o n vaja esitada Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlus koos kõigi dokumentidega.

Elan Eestis. On kujunenud nii, et mul on kaks passi – Eesti (kodakondsus naturalisatsiooni korras) ja Venemaa oma. Politsei- ja Piirivalveamet saatis teatise, et ma pean poole aasta jooksul võtma endale ühe kodakondsuse. Aga kui ma ei vali? Ja kui ma keeldun Eesti kodakondsusest, siis kas mul säilib õigus Eestis elada?

Vastus teisele küsimusele on jah. Tingimusel, et te jääte alaliselt elama meie riiki, saate vormistada endale alalise elamisloa. Selleks on teil aega viis kuud Eesti kodakondsusest loobumise hetkest.   

Mis esimesse küsimusse puutub, siis, kui te poole aasta jooksul ei otsusta kodakondsuse valikut ega vasta ameti teatisele, hindab see teie vaikimist kui valikut Venemaa kodakondsuse kasuks ning teie Eesti dokumendid tühistatakse automaatselt.

Olen 73-aastane, halli passi omanik, invaliid. 90. aastate lõpul sooritasin  eesti keele kategooriaeksami. Kas ma nüüd võin saada Eesti Vabariigi kodakondsuse ilma eksamiteta?

90. aastate keelekategooriaid Eesti kodakondsuse saamiseks ei aktsepteerita. Kui te ei soorita eksamit nüüd, siis ei ole teil mingit võimalust saada kodakondsus. Olenevalt töövõimetuse põhjusest võidakse teid vabastada vaid kodakondsuseksami mingist osast. Vanusega ei arvestata aga üldse.

Mul on hall pass, soovin saada Eesti Vabariigi kodakondsust. Millised takistused mind ootavad, kui minu eluloos on olnud vabadusekaotuse aastad?

On kolm põhilist momenti, millele tuleb tähelepanu pöörata, enne kui lähete kodakondsust taotlema. Esiteks peavad olema kõik karistused kustutatud. Teiseks peavad olema täidetud kõik kohustused riigi ees – trahvid, rahalised karistused jne. Kolmandaks peab olema karistuse kustutamisest ja kõigi trahvide maksmisest möödunud vähemalt kolm aastat. Hea variant oleks viis aastat, mille jooksul te ei ole pannud toime mingeid rikkumisi.

Kas on võimalik esitada dokumendid Eesti kodakondsuse saamiseks, kui mul on ajutine elamisluba?

Eesti kodakondsust võib taotleda siis, kui on olemas alaline elamisluba.   

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidilised konsultatsioonid läksid suvevaheajale. Uue hooaja esimene registreerimine toimub 11. septembril kell 9-12 telefonil 6720311. Seni aga võib vastuseid küsimustele leida rubriigis „Jurist aitab“ koduleheküljel www.yanatoom.ee.  

Foto: passportindex.org / CC BY-NC-ND-4.0