Seda on kasulik teada, kui olete üürileandja või üürnik

27/12/2022

Selle rubriigi lõppeva aasta materjal on neist ja neile, kes üürivad välja või võtavad üürile ruume. Nende küsimusi arutatakse tihtipeale tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos.      

Küsimustele vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Üürileping lõpetati kolm kuud tagasi. Kui kaua olen ma kohustatud hoidma seal endise üürniku asju?

Seadus mingeid tähtaegu ei kehtesta. Aga võõrast vara käsutada te oma äranägemise järgi ei saa. Soovitan kirjutada endisele üürnikule teate, et te säilitate tema asju teatud kuupäevani. Kui selleks ajaks ei ole ta oma vara ära viinud, siis te kas müüte selle ja kannate raha temale üle või kui müümine ei õnnestu, hävitate. Kinnitus nende asjade müümise katse kohta on parem alles hoida.

Ma sain päranduseks korteri ja tahan seda välja üürida üürniku registreerimisega. Kas ma pean selle eest midagi maksma? Ja kuidas ma võin üürniku sissekirjutuse tühistada, kui seda soovin?

See, kas te üürniku sisse kirjutate või mitte, pole tähtis. Asi on selles, et kui te saate oma korteri üürimise eest tulu, olete kohustatud maksma selle tulu aastasumma eest tulumaksu.

Te teete üürniku sissekirjutuse üürilepingu kehtivuse ajaks. Seepärast piisab teie avaldusest lepingu lõpetamise kohta, et üürniku sissekirjutus tühistada.

Korterit, mida välja üürin, on nüüd mulle endale tarvis. Andsin üürnikele kaks kuud aega teise eluruumi otsimiseks. Aeg on läinud, kuid lahkuda nad ei taha. Kuidas saaksin nad välja tõsta?

Nagu ma aru sain, on teie üürileping tähtajatu. Seda ei ole võimalik lõpetada, teatades kaks kuud ette. Niisugune leping lõpetatakse, andes üürnikule kirjalik teade lepingu lõpetamise kohta kolme kuu möödudes. Teatesse tuleb tingimata märkida, millisest korterist on jutt, lepingu lõpetamise päev, selle lõpetamise alused, samuti teate edasikaebamise aeg ja koht – 30 päeva jooksul üürikomisjonis või kohtus.

Kui üürnikud ei nõustu teie pakutud lepingu lõpetamisega (ebaõige etteteatamisaeg), võivad nad selle vaidlustada. Olgu siis üürikomisjonis või kohtus – teie kaotate seal kindlasti ja teil tuleb üürnikke uuesti informeerida. Nüüd juba kolm kuud ette.

Üürnikud maksid ainule esimese elamiskuu eest. Siis jätsid kolm kuud maksmata, viidates ajutistele raskustele. Kirjutasid kviitungi ja sõitsid minema. Kviitungile märgitud tähtaeg on samuti möödas. Kuidas ma oma raha kätte saaksin?

Teil tuleb esitada kohtule avaldus. Mina soovitan maksekäsu kiirmenetlust. See esitatakse interneti kaudu ID-kaardi abil. Seal on standardne blankett lühikeste küsimustega võla kohta. Blanett tuleb täita, alla kirjutada ja saata ühe nupuvajutusega otse kohtule.

Kohus toimetab teie avalduse võlgniku kätte ja annab 15 päeva nõudele vastamiseks. Kuna võlgnik ise kirjutas teile kviitungi, ei hakka ta nähtavasti võla olemasolu eitama ja nõustub selle väljamaksmisega. Kui mitte, siis läheb protsess üle kohtusaali, kus tänu kviitungi olemasolule jääb õigus teile. Te annate kohtuotsuse üle kohtutäiturile, kes nõuabki teie endiselt üürnikult võla välja. 

Ma üürin korterit välja, vormistatud on tüüpüürileping. Nüüd neiu, kes korterit üürib, abiellub ja muudab perekonnanime. Kas ma pean üürilepingu uuesti vormistama?

Ei pea. Piisab sellest, kui üürnik saadab teile kirjalikku teate perekonnanime muutmise kohta.

Millega mind kui üürileandjat ähvardab alaealiste lastega üürnike registreerimine minu korterisse?

Registreerimine või nagu rahva hulgas öeldakse, sissekirjutus, isegi siis, kui üürnikel on alaealised lapsed, ei ähvarda üürileandjat millegagi. Kui üürileping lõpeb, on nad kohustatud välja kolima. Kui nad aga üürikorterist vabatahtlikult ei lahku, kirjutab ja tõstab nad välja kohus.

Üürisin garaaži välja, ja üürnik varastas elektrit. Selle tagajärjel pidin maksma mina. Üürilepingut meil ei olnud. Kuidas saaksin selle raha temalt välja nõuda?

Üsna lihtsalt, kui te suudate tõestada, et varguse ajal kasutas garaažis elektrit just üürnik (sobivad tunnistajate ütlused) ja et just tema varastas ja see tekitas teile kahju. Teie makstud summade väljanõudmiseks elektri eest võite pöörduda kohtu poole kolme aasta jooksul.

Üürin korterit kolmele perekonnale. Üürilepingu sõlmisin ühe inimesega. Kas see on lubatud või tuleb leping ümber teha?

Lepingu võib sõlmida ühe isikuga, kuid kui te teate täpselt, et korterit ei hakka kasutama  ainult tema pereliikmed, tuleb lepingusse kirjutada, kelle majutamiseks sellesse korterisse on tal veel õigus. See tähendab, et võib seada piirangud nende inimeste arvule, kelle ta võib korterisse tuua, või koostada nimekiri isikutest, kes hakkavad temaga koos elama.

Kas on vaja märkida üürilepingusse mees, kui ma üürin korteri tema naisele, kuid elama hakkavad nad seal koos?

Abikaasa allkirja ei ole vaja. Üürnikuks hakkab naine ja lepingule kirjutab alla tema. Mehe nime kirjutate lihtsalt lepingusse, andes talle sellega õiguse elada korteris koos naisega.

Kuidas saab anda oma korteri üürile halvatud inimene, kui ta ei ole suuteline kirjutama alla volikirjale ega üürilepingule?

Sellisel juhul võib tulla kõne alla hooldus. Siis hakkab juba hooldaja ajama asju halvatud korteriomaniku nimel.

Üürnik ei vabasta garaaži, esitades mitmesuguseid ettekäändeid, kuigi kirjalik üürileping ei ole lõpetatud ja üürivõlga ei ole. Kuidas teda ikkagi välja tõsta?

Juriidiliselt õige viis on pöörduda kohtu poole nõudega vabastada garaaž ebaseaduslikust valdusest.

Kui korteriks ümberehitatud kelder on staatuse järgi ikkagi veel määratletud kui mitteeluruum, siis kas ma võin selle ametlikult üürile anda?

Mingeid piiranguid ma siin ei näe. Ka niisuguste pindade väljaüürimine ei ole keelatud. Tegelikult ollakse seisukohal, et isegi täiesti tavaliste korterite puhul, mida välja üüritakse tuleb nende staatust muuta – anda neile äriruumide staatus, kuna need pole elukohad, vaid tulu saamise kohad. Soovitan ka teile muuta selle eluruumi staatust. Selleks on vaja pöörduda linnavalitsuse poole.

Mul on kogunenud võlg müügiboksi üürimise eest. Tunnistan seda, kuid maksta praegu ei saa. Üürileandja saatis paberi selle kohta, et läheb võla sissenõudmiseks kohtusse. Kas on tähtsust sellel, kas ma kirjutasin sellele dokumendile alla või mitte? 

Ei ole tähtsust. Kui kohus tunnistab, et teil on kogunenud võlg ja te peate selle kustutama, langetatakse vastav kohtuotsus, mille te võite täita iseseisvalt või kohtutäituri kaudu.

Proovige üürileandjaga kokku leppida maksete pikendamise üle. See on parem kui lahendada probleemi kohtu kaudu.   

Ma üürin korterit ja olen sõlminud tähtajalise üürilepingu. Kas ma saan selle ennetähtaegselt lõpetada?

Saate, ainult kui sellega on nõus mõlemad lepingupooled. Ühepoolses korras on võimalik lepingut lõpetada ainult siis, kui üks lepingupooltest on seda rikkunud.

Head vana aasta lõppu! 2023. aasta esimene registreerimine tasuta juriidilistele telefonikonsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimub 9. jaanuaril kell 9-12 telefonil 6720311.  

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Linnaea Mallette / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)