Yana Toom pöördus riigi peaprokuröri ja Kapo peadirektori poole

09/04/2021

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom pöördus riigi peaprokuröri Andres Parmase ja Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisalu poole seoses Sergei Seredenko kinnipidamisega:

"Brüsselis

09.04.2021

Austatud härra Parmas, 

Austatud härra Sinisalu, 

pöördun Teie poole seoses Maardu gümnaasiumi majahoidja Sergei Seredenko väidetavalt Karistusseastiku § 235 (Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastane ühendus) alusel kinnipidamisega.

Sergei Seredenko on aastaid olnud aktiivne venekeelse kogukonna huvide eest võitleja ja väga paljud meie kaaskodanikud(ka mina) jagavad tema seisukohti venekeelse hariduse ja hallide passide osas. Avaliku info kohaselt pole Seredenko tegevus kunagi väljunud poliitilise aktiivsuse piiridest ja Eesti kodanikuna tegutses ta seaduste raames. Seega tekitab tema kinnipidamine õigustatult pahameelt ja umbusku.

Usun, et teate minust paremini, kuidas reageerisid Seredenko kinnipidamisele paljud venekeelsed elanikud ja milliseid teooriaid seoses sellega arutatakse sotsiaalmeedias. Ma annan endale aru, et argument uurimisandmete salastatusest selle uurimise ja Eesti riigi huvides on igati kaalukas, kuid olen kindel, et antud juhul Riigiprokuratuuri ja Kaitsepolitseiameti vaikimine pigem kahjustab Eesti huve.

Kuuaja jooksul pole avalikkus saanud veenvat selgitust seoses Sergei Seredenko kinnipidamisega. See on väga halb signaal neile, kes usuvad, et Eesti on avatud õigusriik. Paljud venekeelse kogukonna esindajad näevad siin arrogantsust ja lugupidamatust. Ja tõesti - pole mõeldav, et eestikeelse poliitaktivisti kinnipidamise puhul valitseks selline kõrvulukustav vaikus. 

Seega pöördun Teie poole tungiva palvega kiiremas korras heita valgus Sergei Seredenko kinnipidamisega seotud asjaoludele ja anda üldsusele selgeid signaale Riigiprokuratuuri ja Kaitsepolitseiameti nägemusest Sergei Seredenko edasise saatuse osas."