Defineerime „vägivalda“

28/06/2023

Kas EL-i riigid lepivad kokku naistevastase vägivalla kriminaliseerimise miinimumstandardites?

Vägivald. Saadikud hääletavad täna naistevastase vägivalla ja perevägivalla direktiivi üle, mis on Euroopa Komisjoni ettepanek kehtestada EL-is miinimumstandardid teatud soolise vägivalla vormide eest süüdistuse esitamiseks, et samade kuritegude ohvritel oleks kõikjal võrdsed õigused. Probleemid, kirjutab Brüsseli ajaleht Politico, saavad alguse juba statistikast – mitte kõik riigid ei pea arvestust perevägivalla ja soopõhiste kuritegude kohta. Kuid peamine on see, et eurosaadikud tahavad muuta vägistamise määratluse Euroopa jaoks ühtseks ja hõlmata seksi mitte vastastikusel nõusolekul, kuid  mitmes Euroopa riigis erinevad need mõisted ja ka nende eest määratavad karistused ning see pole fakt, et need riigid nõustuvad direktiiviga.

Mitteisikuandmed. Euroopa Parlamendi läbirääkijad ja EL riigid jõudsid kokkuleppele uue andmeseaduse osas, mis reguleerib masinate (tööstusrobotitest autode ja tolmuimejateni) genereeritud teabe hulka. Selle seadusega välditakse teabe monopoliseerimist robotite tootjate poolt ja antakse selle kasutamise õigus teistele osapooltele.

Valimised 2024. EL asjade ministrid lükkasid eile tagasi Euroopa Parlamendi ettepaneku muuta 2024. aasta eurovalimised demokraatlikumaks, nii et valijad valiksid ise Euroopa Komisjoni presidendi ja hääletaksid üldnimekirjade alusel.

Foto: Ben Pollard / Flickr (CC BY-SA 2.0)