Palkade ebavõrdsuse lõpp?

31/03/2023

Euroopa Parlament kiitis neljapäeval heaks reeglid, mille eesmärk on vähendada meeste ja naiste palgalõhet kogu EL-is.

Läbipaistvus kui lahendus. Euroopa Parlament ei saa kohustada ettevõtteid maksma meestele ja naistele samasuguselt. Ta läks teist teed: saadikud hääletasid reeglite poolt, mille kohaselt peavad enam kui 100 töötajaga ettevõtted andma töötajatele teavet selle kohta, kuidas nad soo järgi palgasumma määravad. Ja kui selgub, et samadel ametikohtadel oleva mehe ja naise palgavahe on üle 5%, on ettevõttel kohustus see likvideerida. Reeglite rikkujaid saavad riigid karistada ja kannatada saanud  töötajad saavad hüvitist.

Ja see pole kõik. Direktiiv peaks kaotama ka diskrimineerimise töölevõtmisel: keelab tööandjatel küsida kandidaatidelt, kui palju neile varem maksti, ning kohustab määrama selle ametikoha palgapiirid. Lisaks on see esimene EL-i direktiiv, mis võtab arvesse mittebinaarse soolise identiteediga inimesi.

Ja mis nüüd? Euroopa Komisjon tegi direktiivi ettepaneku 2021. aasta märtsis, tänavu kevadel peab selle heaks kiitma EL-i nõukogu. Seejärel on riikidel kolm aastat aega direktiivi õigusaktidesse implementeerimiseks.

Foto: kting / OpenClipArt / Wikimedia Commons (CC 1.0)