Greenwashing

22/03/2023

Kas Euroopa Komisjon suudab "rohelisest kamuflaažist" ja Ungari homofoobidest jagu saada?

Rohelised nõuded. Täna kuulutab Euroopa Komisjon välja roheliste nõudmiste direktiivi (Green Claims Directive), sisuliselt standarditest, mille alusel ettevõtted saavad väita, et nad on rohelised. Direktiiv võitleb nähtusega, mida nimetatakse greenwashinguks või „roheliseks kamuflaažiks“, mille puhul ettevõte väidab end olevat roheline, kuid tegelikult ei ole. Euroopa Komisjon nõuab, et EL-i riigid töötaksid välja rangelt teaduslikud ja kontrollitavad rohelisuse kriteeriumid, nagu ringlussevõetud materjalidest saadud tooraine täpne protsent. Samuti peavad riigid karistama ettevõtteid, kes õigustamatult väidavad, et nad on rohelised.

Ungari geide vastu. 2021. aastal võttis Ungari vastu seaduse, mis keelab samasooliste suhete kirjeldamise ilu- ja aimekirjanduses. Euroopa Komisjon esitas Ungari vastu hagi, hagiga ühinesid kaheksa EL-i riiki (Balti riike nende hulgas pole) ning Euroopa Parlament. Hagiga saab liituda kuni selle kuu lõpuni. Prantsusmaa ja Saksamaa vaikivad; sakslased on Brüsseli ajalehe Politico andmeil põhimõtteliselt valmis, kuid Olaf Scholz arvab, et selline samm annab Ungarile võimaluse öelda, et Euroopa vasakpoolsed heitsid väljakutse iidsetele Ungari väärtustele.

Foto: Lauri Rantala / Flickr (CC BY 2.0)